Vymáhání pohledávek


Většina podnikatelských subjektů se při své činnosti dostane do situace, kdy za řádné dodání produktů či služeb není včas uhrazena smluvená částka. Je několik způsobů, jak přimět dlužníka k zaplacení. Vymáhání pohledávek od dlužníka samotným podnikatelem je mnohdy nejen časově, ale i finančně náročné. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem je mimosoudní vymáhání pohledávek.


Pohledávka je právo věřitele na plnění jasně daného závazku dlužníkem. Věřitel má právo pohledávku vymáhat a dlužník povinnost pohledávku uspokojit.


Dlužník je ten, který je povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Dlužník má dluh vůči věřiteli, věřitel má pohledávku za dlužníkem.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek pomocí soudů a následně exekutorů často nevede k narovnání finančních závazků. Vzhledem k časové náročnosti, věřiteli zůstává v ruce pouze rozsudek či platební rozkaz, který z důvodu insolvence nebo konkurzu dlužníka nelze v plném rozsahu uplatnit.

Mimosoudní vymáhání pohledávek by mělo býti vždy primárním způsobem řešení vzniklého závazku. Tento způsob zajišťuje rychlé vrácení finančních prostředků věřiteli a to za minimálních nákladů a časových ztrát.

Osobní kontakt s dlužníkem a přímé řešení pohledávek s ním je stále nejefektivnějším způsobem vymáhání.

Přehled činností:

  • Zajištění vymáhání pohledávek
  • Správa a evidence pohledávek
  • Detektivní činnosti
  • Náhradní doručování písemností

Čtěte více

V případě zájmu o mé služby mne kontaktujte prostřednictvím emailu: petrasek@pohledavky-ul.cz nebo tel.:  (+420) 603 485 876.
Využít můžete i kontaktního formuláře níže.

* Vaše jméno: (vyžadováno)

* Váš email: (vyžadováno)

Vaše zpráva:

Opište tento text:
captcha